Servicemanager NSX platform voor Transfer & Retail,  NS Reizigers

Servicemanager en projectmanager Ketenbedrijf, NS Stations

Informatiemanager a.i., de Jutters jGGZ

Projectconsultant implementatie OV-chipkaart, NS Stations

Projectleiding online aanmeldproces, fietsstalling op Mifare pas, geautomatiseerde koppelingen NS Reizigers - OV-fiets

Consultant architectuur, inkoopstrategie ICT dienstverlening

Projectleiding Mifare identificatie systemen in de logistieke keten

Management consulting pakketselectie financieel pakket, herinrichting administratieve organisatie

Pakketselectie, inkoop en projectleiding planningsmodule, mobiele urenregistratie,  aanbesteding Telecom provider

Projectleiding en aanbesteding randapparatuur Mifare toegangscontrole

Informatiemanager: Informatiebeleid, projectenplanning, informatiebeveiliging. Regie en beheer contracten en SLA’s van uitbestede ICT dienstverlening

Bedrijfsleider: integrale bedrijfsvoering en inrichting bedrijfsprocessen

Projectleiding inrichting ICT-beheerorganisatie, pakketselectie infrastructuurbeheer en monitoring

Projectleiding compliance ISO 17999, implementatie ITIL processen, SLA ontwerp dienstenaanbod ICT dienstverlener

Requirementsanalyse en advisering beveiligingsinfrastructuur

Hoofd financiële zaken a.i. NIVRO VROM

Projectevaluatie WNT migratie werkstations, Rijkswaterstaat

Projectleiding millennium project gemeente Alphen aan den Rijn

Projectleiding millennium project gemeente Bergeijk

plv. Traject manager automatisering stelselwijziging Rijkshuisvesting

Hoofd financieel en facilitair management VROM/CS/FFM

Informatiemanager (waarnemend) Rijksgebouwendienst

Sr. Management consultant informatiemanagement

Implementatiemanager financieel administratief systeem SSB