Bedrijfskunde

Diverse modules Software Engineering (ITIL, BISL, ASL, Prince2)

Management vaardigheden (Boertien)

CRAMM risc analysis (3-angle)

Code voor informatiebeveiliging ISO 17799

Kennismanagement (PAO)

Business process redesign (PAO)

Management ontwikkelingstraject  (VROM)

Kwaliteitscontrole en beveiliging van informatiesystemen HS 5

Projectmanagement (G. Wijnen, VROM)

Onderhandelingsvaardigheden

Overheidsfinanciën (VROM)

Bedrijfskunde (wo) RU GroningenKeuzevakken: informatiemanagement, Systeem analyse en systeem ontwerp, Beslissingsondersteunende systemen en simulatie, Kwaliteitszorg, Management van MKB, Financieel management.

Scriptie en stage: Organisatieontwerp van een videotexdienst (Intercai B.V.)

Preadinius Gymnasium Groningen (B)

Sometimes it’s necessary to go a long distance out of the way in order to come back a short distance correctly. Edward Albee